Bez servisní smlouvy může nastat velký problém

Uzavření servisní smlouvy spolu s nákupem nového zařízení je dnes již standardem. Podle posledního průzkumu Crane Monitor má k nově koupeným jeřábům uzavřenou servisní smlouvu 74 % firem. Běžná je servisní smlouva zejména v případě firem s nepřetržitým provozem nebo firem, které mají jeřáby, na jejichž chodu je závislá celá výroba. Servisní smlouva zajistí rychlejší zásah v případě poruchy Každá […]

Potřebuje váš kladkostroj generální opravu? Odpověď není tak jednoduchá.

Životnost zdvihacích zařízení není neomezená a není ani pevně daná. Nelze říci, že relativně nový jeřáb či kladkostroj je schopný bezpečného provozu, ani to, že starší zařízení již nelze bezpečně využívat. Vše záleží na skutečném stavu stroje a míře jeho využívání oproti projektované životnosti, tedy na reálné životnosti zařízení. Platná norma stanovuje, že její výpočet […]

Kriticky důležité jeřáby nemohou zůstat stát. Jak minimalizovat jejich nenadálé odstávky?

Více než polovina firem, které provozují zdvihací techniku, má ve svém parku jeřáby kritické pro chod výroby či provozu. Zajistit jejich plynulý chod a minimalizovat rizika nenadálé odstávky je pro ně zásadní. Průměrné náklady na každou hodinu odstávky výroby se totiž pohybují okolo 170 tis. Kč a v posledním roce musela zastavit celou výrobu kvůli poruše […]

Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení musí být specificky zpracovaný. Nestačí jen obecná směrnice.

 Při práci se zdvihacími zařízeními vzniká celá řada specifických rizik. Takových, která jiné provozy nemusí řešit. Norma ČSN ISO 12480-1 proto stanovuje, že provozovatelé zdvihacích zařízení musí mít zpracovaný systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení. Musí přitom jít o předpis zpracovaný přímo pro práci s těmito zařízeními. Ve firmách se často mylně domnívají, že stačí běžná […]

Pozor! Zvláštní posouzení jeřábu se netýká jen starých zařízení

Zvláštní posouzení technického stavu jeřábu je nutno dle normy ČSN ISO 12482-1 provést, když dojde k naplnění jeho životnosti (tedy, když se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám) nebo po dosažení 20 let od data výroby. Jelikož norma stanovuje dvě lhůty (naplnění životnosti anebo 20 let od data výroby), může se zvláštní posouzení týkat i […]

Výpočet životnosti jeřábu je potřeba dělat každý rok. Ve firmách o tom ale nevědí.

Provozovatelé zdvihacích zařízení se musí řídit platnými normami, které stanovují frekvenci pravidelných inspekcí, revizí, prohlídek a dalších činností. Mezi jinými jde také o povinnost alespoň 1x ročně provádět výpočet životnosti zdvihacích zařízení – tedy porovnání počtu realizovaných pracovních cyklů s projektovanou životností jeřábu. Stanovuje to norma ČSN ISO 12482. Ve firmách se často mylně domnívají, že […]

Preventivní versus prediktivní údržba

Tradiční způsob údržby strojů ve firmách zahrnuje preventivní péči, pravidelnou údržbu a servisní zásahy v případě poruchy. V tomto modelu nedokáží uživatelé jeřábu přesně určit nejvhodnější okamžik prohlídky jeřábu či preventivní údržby, a tak se spoléhají na své expertní zkušenosti a doufají, že díky nim nebude docházet k nenadálým poruchám či odstávkám strojů. V dnešní době se však firmy […]

Elektronika na jeřábech – nutné zlo či výrazná pomoc?

Elektronika a chytré funkce na jeřábech mají své odpůrce i příznivce. V poslední vlně Crane Monitoru se ukázalo, že odpůrci elektroniky zatím výrazně převažují. Téměř dvě třetiny respondentů (převážně z řad vedoucích údržby a vedoucích výroby v podnicích využívajících průmyslové jeřáby) má osobně raději jednoduché jeřáby ideálně s minimem elektronických součástek a funkcí. Čeho se odpůrci elektroniky obávají? Průzkum […]

Pečujte o své jeřáby, vyhnete se nenadálým odstávkám

Více než čtvrtina firem musela v posledním roce zastavit celou výrobu kvůli poruše jeřábu či kladkostroje. A více než třetina těchto poruch zastavila výrobu na několik dní. To jsou varovná čísla, která vyplývají z aktuálního průzkumu mezi uživateli zdvihací techniky v ČR. Přitom pravidelnou péčí o jeřáby lze nenadálým poruchám a odstávkám efektivně předcházet. Ať už se jedná […]