Sledujte provozní data o vašich jeřábech v reálném čase

V poslední dekádě se v Česku s digitalizací roztrhl pytel. V této době, kdy je aplikace takřka na všechno, není radno zapomínat i na modernizační trendy u zdvihací techniky. U jeřábů můžete prostřednictvím této digitalizace přidat například funkci vzdáleného připojení k jeřábu přes mobil či počítač. Umožní Vám to sledovat statistiky o provozu, bezpečnosti, produktivitě či životním cyklu zařízení a […]

Energetická efektivita se může rychle odrazit na návratnosti investice do jeřábu

Při nákupu zdvihacích zařízení je potřeba sledovat desítky parametrů. Přestože u mnoha nákupčích vede v tomto žebříčku hlavně cena jeřábu ve vztahu k jeho nosnosti, rozpětí a jiným klíčovým aspektům, čím dál více z nich se soustředí i na celkové náklady stroje za celou dobu jeho životnosti. Jedním z důležitých parametrů je také ukazatel energetické náročnosti stroje, jenž […]

Včasná modernizace jeřábu pomůže prodloužit životnost, ale i zvýšit jeho výkon a bezpečnost provozu

Každé zdvihací zařízení prochází během svého životního cyklu postupně různými fázemi. Aby mohlo zařízení sloužit co nejdéle, musí jeho provozovatel zajistit pravidelnou kontrolu životnosti jednotlivých částí jeřábu. Časové intervaly kontroly určuje platná legislativa v oblasti zdvihacích zařízení. Každému stroji však jednou dojde dech, proto se v daný moment začne uvažovat o nákupu nového zdvihacího zařízení, nebo modernizaci […]

Bez servisní smlouvy může nastat velký problém

Uzavření servisní smlouvy spolu s nákupem nového zařízení je dnes již standardem. Podle posledního průzkumu Crane Monitor má k nově koupeným jeřábům uzavřenou servisní smlouvu 74 % firem. Běžná je servisní smlouva zejména v případě firem s nepřetržitým provozem nebo firem, které mají jeřáby, na jejichž chodu je závislá celá výroba. Servisní smlouva zajistí rychlejší zásah v případě poruchy Každá […]

Potřebuje váš kladkostroj generální opravu? Odpověď není tak jednoduchá.

Životnost zdvihacích zařízení není neomezená a není ani pevně daná. Nelze říci, že relativně nový jeřáb či kladkostroj je schopný bezpečného provozu, ani to, že starší zařízení již nelze bezpečně využívat. Vše záleží na skutečném stavu stroje a míře jeho využívání oproti projektované životnosti, tedy na reálné životnosti zařízení. Platná norma stanovuje, že její výpočet […]

Kriticky důležité jeřáby nemohou zůstat stát. Jak minimalizovat jejich nenadálé odstávky?

Více než polovina firem, které provozují zdvihací techniku, má ve svém parku jeřáby kritické pro chod výroby či provozu. Zajistit jejich plynulý chod a minimalizovat rizika nenadálé odstávky je pro ně zásadní. Průměrné náklady na každou hodinu odstávky výroby se totiž pohybují okolo 170 tis. Kč a v posledním roce musela zastavit celou výrobu kvůli poruše […]

Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení musí být specificky zpracovaný. Nestačí jen obecná směrnice.

 Při práci se zdvihacími zařízeními vzniká celá řada specifických rizik. Takových, která jiné provozy nemusí řešit. Norma ČSN ISO 12480-1 proto stanovuje, že provozovatelé zdvihacích zařízení musí mít zpracovaný systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení. Musí přitom jít o předpis zpracovaný přímo pro práci s těmito zařízeními. Ve firmách se často mylně domnívají, že stačí běžná […]

Pozor! Zvláštní posouzení jeřábu se netýká jen starých zařízení

Zvláštní posouzení technického stavu jeřábu je nutno dle normy ČSN ISO 12482-1 provést, když dojde k naplnění jeho životnosti (tedy, když se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám) nebo po dosažení 20 let od data výroby. Jelikož norma stanovuje dvě lhůty (naplnění životnosti anebo 20 let od data výroby), může se zvláštní posouzení týkat i […]

Výpočet životnosti jeřábu je potřeba dělat každý rok. Ve firmách o tom ale nevědí.

Provozovatelé zdvihacích zařízení se musí řídit platnými normami, které stanovují frekvenci pravidelných inspekcí, revizí, prohlídek a dalších činností. Mezi jinými jde také o povinnost alespoň 1x ročně provádět výpočet životnosti zdvihacích zařízení – tedy porovnání počtu realizovaných pracovních cyklů s projektovanou životností jeřábu. Stanovuje to norma ČSN ISO 12482. Ve firmách se často mylně domnívají, že […]