Výběr vhodné jeřábové techniky a následná péče o jeřáby ve výrobní firmě může odpovědným pracovníkům přidat mnoho vrásek na čele. Na provozu jeřábů je často závislý celý hladký chod výroby a dojde-li k nenadálé odstávce, náklady jdou do velkých výšek. Odpovědnost za odstávku pak nese jak ten, kdo jeřáb vybral, tak ten, kdo nezajistil jeho dostatečnou údržbu.

Hlavním tématem první vlny Crane Monitoru proto byl servis, opravy a údržba jeřábů. Zajímalo nás, jak se firmy o svou jeřábovou techniku starají, jak minimalizují rizika prostojů a odstávek a co se v této oblasti osvědčuje.

Zastavení výroby kvůli poruše jeřábu není výjimkou

Výsledky Crane Monitoru jsou překvapující – cca čtvrtina výrobních podniků v Česku musela v posledním roce zastavit výrobu nebo její část z důvodu poruchy jeřábu či kladkostroje. Průměrná doba odstávky byla 24 hodin, ve více než třetině podniků však výroba stála několik dní.

1. Odstavky 4

 

Toto číslo se na první pohled zdá velké, podrobnější analýza však ukázala, že se nelze divit. V průzkumu se totiž ukázalo, že řada firem svým jeřábům věnuje péči pouze v rámci zákonem stanovených revizních prohlídek a nepřidávají žádné další pravidelné prohlídky, kontroly či měření. O nadstandardní péči o jeřáby či automatickém monitoringu stavu jeřábu tyto firmy často ani nevědí a není tedy divu, že právě ony se potýkají s odstávkami výroby podstatně častěji.

Odstávky se nevyhýbají ani relativně novým jeřábům

Abychom vyloučili firmy s „historickými“, poruchovějšími jeřáby, zaměřili jsme se na četnost odstávek pouze ve firmách, které svůj poslední jeřáb koupily v posledních letech. A výsledek? V podnicích, kde o jeřáby pečují pouze v rámci zákonných revizních intervalů, stála v minulém roce výroba v 23 % případů, zatímco u firem, které přijímají i další opatření pouze v 15 %. Navíc, doba odstávky byla v první skupině v průměru 30 hodin, zatímco v té druhé pouze 17 hodin.

1. Odstavky 5
Tyto výsledky nás utvrzují v tom, že projekt Crane Monitor a jeho cíl, tedy ukázat výrobním firmám možnosti, jak pečovat o jeřábovou techniku, aby se minimalizovaly prostoje a odstávky výroby, má v dnešní době velký smysl.

Souhrnnou studii z první vlny Crane Monitoru si můžete stáhnout ZDE:

Studie - 1. vlna Crane Monitoru

Dozvíte se mimo jiné:

  • Co se na jeřábech nejvíce kazí (a na co si tedy dát pozor při výběru jeřábu i jeho následné údržbě)
  • Jak firmy předcházejí poruchám a odstávkám jeřábů
  • Zda stačí provádět pouze kontroly a revize v zákonných intervalech
  • Jaký vliv má pravidelná údržba na frekvenci a délku nenadálých odstávek
  • Jaké nadstandardní prohlídky a kontroly jeřábů lze provádět
  • Jak funguje automatický monitoring stavu jeřábu
  • Kdy se vyplatí uzavřít servisní smlouvu s dodavatelem jeřábu a kolik firem ji má sjednanou

 

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na konci roku 2016 a zúčastnilo se jí 302 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.