Každé zdvihací zařízení prochází během svého životního cyklu postupně různými fázemi. Aby mohlo zařízení sloužit co nejdéle, musí jeho provozovatel zajistit pravidelnou kontrolu životnosti jednotlivých částí jeřábu. Časové intervaly kontroly určuje platná legislativa v oblasti zdvihacích zařízení. Každému stroji však jednou dojde dech, proto se v daný moment začne uvažovat o nákupu nového zdvihacího zařízení, nebo modernizaci toho stávajícího. V posledním průzkumu mezi provozovateli zdvihací techniky se ukázalo, že většina z nich generální opravu nebo modernizaci jeřábu staršího 10 let dělala, jsou však i firmy, které na tento proces zapomínají.

Každý jeřáb je svým způsobem unikátní. Do jeho celkové životnosti se promítají různé faktory jako například opotřebení zdvihového ústrojí kladkostroje nebo kvalita a geometrická přesnost jeřábové dráhy. Pro vyhodnocení stavu jednotlivých částí jeřábu, jej nechte prohlédnout specialistou. Pokud dospěje k názoru, že stroj již dosáhl své konečné živostnosti, doporučí starý stroj vyměnit za nový.

V ostatních případech pak lze stávající stroj modernizovat. U této varianty však nemusíte pouze vyměnit opotřebené části stroje (modernizační výměna kladkostrojů, koček nebo přechod na dálkové rádiové ovládání), ale můžete zlepšit jeho stávající parametry. Jejím provedením také prodlužíte životnost zařízení a tím oddálíte finančně náročnější investici do nového jeřábu. Z posledního průzkumu mezi provozovateli zdvihací techniky vyplynulo, že firmy většinou raději investují do modernizace a snaží se udržet staré zařízení v kondici, než aby koupili úplně nový stroj.

Běžná modernizace zahrnuje výměnu kladkostrojů, případně celých koček, výměnu kabin obsluhy nebo výměnu závěsných ovladačů na kabelu za dálkové ovládání. Takovou modernizací dosáhnete vyšší kapacity, rychlosti, zatížení, ergonomie a kontroly zatížení. Jeřáby však lze dále modernizovat pomocí elektroniky, kdy například přejdete na AC motory s vyšší účinností, řízené měniči nebo vylepšíte pohony pomocí moderních převodovek. Můžete také doplnit řadu „chytrých“ funkcí jako je vzdálený monitoring, antikyv, systém hlídání svislosti lan, nebo follow me a antikolizní systémy pro zvýšení bezpečnosti provozu. Pokud byste uvažovali spíše nad mechanickou modernizací, pak se můžete zaměřit na modifikaci a zesílení nosníku, rekonstrukci příčníků s moderními sestavami kol a pohonů či kompletní výměnu kočky.

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla v prosinci 2020 a zúčastnilo se jí 310 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.