Tradiční způsob údržby strojů ve firmách zahrnuje preventivní péči, pravidelnou údržbu a servisní zásahy v případě poruchy. V tomto modelu nedokáží uživatelé jeřábu přesně určit nejvhodnější okamžik prohlídky jeřábu či preventivní údržby, a tak se spoléhají na své expertní zkušenosti a doufají, že díky nim nebude docházet k nenadálým poruchám či odstávkám strojů.

V dnešní době se však firmy již nemusí spoléhat pouze na lidský faktor a zkušenosti, ale díky moderním technologiím mohou následovat trend tzv. prediktivní údržby, tedy včasného zásahu ještě před tím, než dojde k poruše výrobního zařízení. Díky softwarovému sledování daného zařízení systém vyhodnotí, že je vhodná prohlídka či servis, a to bez ohledu na plánovanou preventivní / pravidelnou údržbu. Díky tomu firmy dokáží minimalizovat nenadálé odstávky strojů a eliminovat prostoje ve výrobě. Servisní zásahy lze naplánovat na nejvhodnější dobu, a navíc dochází k dodatečné úspoře materiálu a součástek, neboť ty se nemusí vyměňovat preventivně, ale až v okamžiku, kdy dojde k jejich skutečnému opotřebení.

Systémy pro automatický monitoring stavu jeřábů využívá stále více firem. Zatímco v roce 2016 to bylo cca 14 % uživatelů jeřábů, v roce 2018 již podobné systémy využívá téměř dvojnásobek podniků (26 %).

04_obr_01

Co je automatický monitoring stavu jeřábu?

Automatický monitoring stavu jeřábu je účinný systém včasného varování. Informuje uživatele jeřábu mimo jiné o provozních chybách, stejně, jako by byli po celou dobu na místě. Systém pomáhá spolehlivě zvládat nenadálé situace – donutí uživatele aktivně reagovat ještě před náhlými riziky výpadku. Může identifikovat potenciální prostoje dříve než nastanou případná rizika a tudíž umožní naplánovat výměnu náhradních dílů v dostatečném časovém předstihu. Systémy pro automatický monitoring jeřábů nabízí ke svým jeřábům řada předních výrobců zdvihací techniky. Najít je můžete např. pod názvy StatusControl či TrueConnect.

 

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na podzim roku 2018 a zúčastnilo se jí 312 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.

Vázací prostředky

K produktům Konecranes a Demag umíme nabídnout komplexní řešení v oblasti manipulace. Rádi vám doporučíme vázací prostředky přesně dle vašich potřeb. Využít můžete také náš nový eshop  www.jeraby-vazaky.cz, kde aktuálně nabízíme slevu 5% na celý sortiment vázacích prostředků.