V posledních letech firmy zaznamenávají rostoucí tlak na flexibilitu výroby. Situace na trhu se rychle mění, a kdo nedokáže včas reagovat na měnící se poptávku zákazníků a inovační snahy konkurence, nemá velkou šanci na úspěch. Rychlejší změny ve výrobě úzce souvisí s technickým vybavením, včetně požadavků na zdvihací techniku. V praxi pak vidíme, že rostou prodeje menších (a flexibilnějších) jeřábů.

velikost jeřábů

Zatímco v letech 2000 – 2009 koupilo menší jeřáb či kladkostroj pouze 18 % výrobních podniků (s obratem nad 100 mil. Kč anebo s více než 50 zaměstnanci), v posledních dvou letech to byla již každá druhá firma. Prodeje menších jeřábů a kladkostrojů tak rostou zejména na úkor těch středně velkých. Nárůst počtu kupovaných menších jeřábů je vidět napříč výrobními obory, častější využití můžeme vidět dokonce i v těžkém průmyslu – slévárenství a kovovýrobě.

menší jeřáby

Rostoucí prodeje menších jeřábů nejsou vždy jen o jejich nižší nosnosti, ale i o chytrém a variabilním řešení. V této souvislosti můžeme zmínit podvěsné systémy , které firmám často nahrazují mostové jeřáby, a jejichž výhodou je značná univerzálnost a flexibilita.

Poznámka:
Velké = jeřáby nad 10 tun nebo jeřáby s více kočkami
Středně velké = jeřáby s nosností 1,1 – 10 tun nebo kladkostroje nad 2,5 tuny
Menší = kladkostroje a sloupové jeřáby do 2,5 tuny nebo mostové / portálové jeřáb do 1 t

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na podzim roku 2017 a zúčastnilo se jí 313 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.