Provozovatelé zdvihacích zařízení se musí řídit platnými normami, které stanovují frekvenci pravidelných inspekcí, revizí, prohlídek a dalších činností. Mezi jinými jde také o povinnost alespoň 1x ročně provádět výpočet životnosti zdvihacích zařízení – tedy porovnání počtu realizovaných pracovních cyklů s projektovanou životností jeřábu. Stanovuje to norma ČSN ISO 12482.

Ve firmách se často mylně domnívají, že výpočet životnosti je součástí pravidelných inspekčních prohlídek nebo revizí. Tak tomu ovšem není. Aby bylo možné výpočet provést, je nutné evidovat počet pracovních cyklů (zdvihů) a porovnávat jej s projektovanou životností jeřábu. To však není náplní revizí ani inspekcí. A možná i proto pouze 15 % provozovatelů zdvihacích zařízení tento povinný výpočet provádí. Ostatní často ani neevidují počet pracovních cyklů a nemají tedy žádné podklady pro případný výpočet.

01_a

Výpočet životnosti je tedy záležitostí provozovatele. Ten se však může domluvit například se servisním technikem nebo poskytovatelem servisní smlouvy, že bude výpočet životnosti zahrnut do pravidelných smluvních prohlídek a inspekcí.

Jakým způsobem lze evidovat počet pracovních cyklů?

Ideální je, když provozovatel nechá evidenci pracovních cyklů na automatické řídicí jednotce. Ta totiž dokáže nejen cykly počítat, ale v reálném čase je i porovnávat s projektovanou životností jeřábu a upozornit provozovatele, že se zařízení blíží hranici použitelnosti. Tyto řídicí jednotky lze instalovat i na starší typy zařízení.

Druhou možností, jak zdvihy přesně evidovat, je využít počítadla umístěná na zařízeních. Opět platí, že taková zařízení lze dodatečně pořídit ke všem typům jeřábů a kladkostrojů. Poslední, avšak nepřesnou metodou, je odhad počtu pracovních cyklů na základě informací z provozu – tedy ruční výpočet, který vezme v úvahu například průměrný počet směn v týdnu a průměrný počet zdvihů za směnu.

Ať už se provozovatel rozhodne pro jakýkoliv způsob výpočtu, je to dobře. Alarmující však je, že 68 % provozovatelů pracovní cykly u svých zařízení vůbec neeviduje.

Evidence zdvihacích cyklů

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag s.r.o. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na začátkem roku 2020 a zúčastnilo se jí 334 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.