Zákaznický webový portál k jeřábovému parku může být dobrým pomocníkem, který za vás bude hlídat informace o stojích a jejich údržbě, plánovat povinné kontroly nebo zpřehlední všechny informace o strojích. Pokud se v hale nachází pouze jeden jeřáb, je velice snadné udržet v počítači nebo na papíře informace o používání, přehled o kontrolách nebo odhad činnosti za určité časové období. Starost o plánování údržby a přehled o tom, co se s jeřábem odehrává, tak nejsou nijak těžké. Ale představte si tuto nálož informací ve firmě, která na svých halách provozuje deset, třicet nebo padesát takových strojů.

O tom, že zákaznický webový portál přinese řád do jeřábového parku, se přesvědčila už téměř pětina (19 %) velkých firem. A přínos zákaznického portálu oceňují rok od roku častěji i středně velké či menší firmy. Dáte mu šanci?

Vše na jednom místě, v reálném čase a s predikcí údržby a investic

Firmy, které se rozhodly využívat zákaznický webový portál, mají podrobné informace o svých zařízeních na jednom místě. K dispozici jsou například průběžné i koncové analýzy výkonnosti strojů, evidence nestandardních situací či chyb a další informace, které poskytují přehled o jednotlivých zařízeních i celém jeřábovém parku. Technici tak snadno odhalí trendy, ke kterým dochází, a analýza vývoje dat v čase jim pomůže při plánování údržby a investic.

5 důvodů, proč využívat zákaznický webový portál

  • Přehledně a na jednom místě uvidíte průběžné i koncové analýzy strojů, aktuální stav všech činností, servisní zprávy, protokoly či výstrahy.
  • Získáte rychlý a snadný přehled o provozních anomáliích, vzorcích a trendech
  • Díky přesným datům budete moci lépe plánovat servis a údržbu a evidovat splnění zákonných povinností
  • Získáte přehled možných bezpečnostních a výrobních rizik, předejdete nenadálým odstávkám a poruchám
  • Snadno nasdílíte jeřábová data svým kolegům i servisním technikům a zrychlíte tak jejich práci.

Zákaznický webový portál může zaměstnancům ve firmě zrychlit práci s daty, udržovat jeřábový park v lepší kondici a vyvarovat se rizika poruchy a nenadálé odstávky. A jak to může vypadat v praxi? Podívejte se třeba na portál yourkonecranes.com. Uvidíte, co vše je dnes možné.

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla v prosinci 2020 a zúčastnilo se jí 310 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.