Lana jsou nedílnou součástí zdvihací techniky od nepaměti. Průlomem minulého století se stalo ocelové lano, které dokázalo zvednout těžší břemena. V dnešní době se vývoj posouvá směrem k syntetickým lanům, která znamenají podobnou revoluci jako před sto lety ta ocelová.  

Vývoj lan z umělých vláken přinesl v poslední době několik inovací. Syntetické lano změnilo formu provedení i místa, kde se dá upotřebit. Doposud se syntetická lana používala u menších zařízení či autojeřábů, nově však umožňují využití i na kladkostrojích velkých mostových jeřábů.

Přestože většina provozovatelů zdvihací techniky využívá zejména ocelová lana, jsou tady také inovátoři, kteří dali syntetickému lanu na kladkostrojích zelenou. Průzkum Crane monitor ukázal, že v roce 2021 využívala ve svém provozu syntetická lana zhruba desetina dotázaných podniků.

Jaký je rozdíl oproti běžným ocelovým lanům?

V porovnání s ocelovým lanem je syntetické lano upleteno jako stabilní symetrická struktura, jež eliminuje tradiční vady ocelového lana a stává se tak bezpečnější pro jakoukoliv manipulaci. Vykazuje menší povrchový tlak, což výrazně snižuje opotřebení a tím pomáhá prodlužovat životnost navíjecích komponentů. Lano je lehčí, snižuje proto celkové zatížení kladkostroje. Zároveň je silnější a odolnější a pro jeho provoz není nutné žádné mazivo.

Test síly: syntetické lano vs. ocelové lano

Pokud stále patříte ke skeptikům a na syntetiku pohlížíte skrz prsty, podívejte se na test síly. Ve videu se totiž skrývá odpověď, jestli může syntetické lano konkurovat tomu ocelovému. V sérii testů pevnosti a odolnosti si syntetické lano vedlo lépe než ocelové lano obdobných parametrů. Až tedy budete příště zvažovat, jakými lany vybavit vaše kladkostroje, vzpomeňte si i na syntetiku, která pro váš podnik může znamenat mnoho výhod.

Na video se můžete podívat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=tNaKKcHmdKc

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla v prosinci 2020 a zúčastnilo se jí 310 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.