Preventivní versus prediktivní údržba

Tradiční způsob údržby strojů ve firmách zahrnuje preventivní péči, pravidelnou údržbu a servisní zásahy v případě poruchy. V tomto modelu nedokáží uživatelé jeřábu přesně určit nejvhodnější okamžik prohlídky jeřábu či preventivní údržby, a tak se spoléhají na své expertní zkušenosti a doufají, že díky nim nebude docházet k nenadálým poruchám či odstávkám strojů. V dnešní době se však firmy […]

Elektronika na jeřábech – nutné zlo či výrazná pomoc?

Elektronika a chytré funkce na jeřábech mají své odpůrce i příznivce. V poslední vlně Crane Monitoru se ukázalo, že odpůrci elektroniky zatím výrazně převažují. Téměř dvě třetiny respondentů (převážně z řad vedoucích údržby a vedoucích výroby v podnicích využívajících průmyslové jeřáby) má osobně raději jednoduché jeřáby ideálně s minimem elektronických součástek a funkcí. Čeho se odpůrci elektroniky obávají? Průzkum […]