Uzavření servisní smlouvy spolu s nákupem nového zařízení je dnes již standardem. Podle posledního průzkumu Crane Monitor má k nově koupeným jeřábům uzavřenou servisní smlouvu 74 % firem. Běžná je servisní smlouva zejména v případě firem s nepřetržitým provozem nebo firem, které mají jeřáby, na jejichž chodu je závislá celá výroba.

Servisní smlouva zajistí rychlejší zásah v případě poruchy

Každá pátá firma musela v posledním roce zastavit či omezit výrobu z důvodu poruchy jeřábu či kladkostroje. Výroba obvykle stála v řádu několika hodin až jednoho pracovního dne, výjimkou však nebyly ani odstávky trvající déle než týden. Průměrné náklady na každou hodinu odstávky byly okolo 170 tis. Kč.

Firmy, které mají uzavřenou servisní smlouvu, byly schopny vyřešit nenadálou odstávku až o třetinu rychleji než podniky, které řeší poruchy jinak. V průměru tak „tratily“ okolo 2 mil. Kč méně.

Graf_Smlouvy_1

Servisní smlouva řeší i nedostatek vlastních údržbářů či aktuální legislativu

95 % provozovatelů zdvihací techniky dnes říká, že je těžké najít kvalitního zaměstnance do údržby. Zájem o manuální práce dlouhodobě klesá a firmy mají problém zejména s kvalitou případných uchazečů. Proto také řada podniků svěřuje údržbu svých zařízení externím firmám.

Druhým častým problémem je neustále se měnící legislativa. Sledovat všechny zákony a normy týkající se jeřábů je problémem pro téměř polovinu firem, zejména těch, které se o jeřáby starají vlastními silami. I z těchto důvodů neustále roste počet firem, které uzavírají servisní smlouvy s dodavateli zdvihací techniky a šetří tak svůj čas a v konečném důsledku i finanční prostředky.

Graf_Smlouvy_2

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na začátkem roku 2020 a zúčastnilo se jí 334 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.