Při nákupu zdvihacích zařízení je potřeba sledovat desítky parametrů. Přestože u mnoha nákupčích vede v tomto žebříčku hlavně cena jeřábu ve vztahu k jeho nosnosti, rozpětí a jiným klíčovým aspektům, čím dál více z nich se soustředí i na celkové náklady stroje za celou dobu jeho životnosti. Jedním z důležitých parametrů je také ukazatel energetické náročnosti stroje, jenž o něco větší počáteční investici v budoucnu dobře zhodnotí.

Energetická efektivita strojů má ve výrobě čím dál větší význam.  Dotýká se každého oboru a firmy musí ve svých provozovnách a při výrobě myslet na snižování celkové spotřeby energií. V posledním průzkumu projektu Crane Monitor téměř polovina provozovatelů zdvihací techniky potvrdila, že je pro ně energetická náročnost strojů důležitá. Častěji jsou to firmy, které provozují větší jeřábový park.

Při pořizování jeřábu nebo i jeho modernizaci proto nastává logický krok, podívat se právě na parametry energetické účinnosti. Ta se v posledních letech stává důležitější i kvůli změnám v energetické legislativě.

A jaké parametry mohou hrát roli? Jde například o:

  • energetickou účinnost motoru
  • zlepšování palivové účinnosti
  • rekuperaci tepla
  • LED osvětlení
  • a další.

Při nákupu nového zařízení nebo i modernizaci stávajícího se proto zaměřte i na tyto aspekty nabídky. Nejen kvůli ekologické stopě, ale také kvůli úsporám při provozu jeřábu.

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla v prosinci 2020 a zúčastnilo se jí 310 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.