Ne každý technik, mistr či manažer má čas sledovat, co nového se na trhu zdvihací a jeřábové techniky děje. V letošní vlně Crane Monitoru jsme se proto zaměřili na nové funkce, speciální aplikace a trendy na trhu průmyslových jeřábů.

Off-line sledování standardem, on-line trendem

Z výsledků rozsáhlého průzkumu mezi firmami, které používají průmyslové jeřáby, vyplývá, že řada relativně nových funkcí jeřábů se již stala na trhu standardem – jde například o bezdrátové ovládání jeřábu, systémy pro (off-line) sledování přetěžování jeřábu či sledování počtu provozních hodin. Na trhu se pak čím dál více prosazují funkce, které umí sledovat jeřáb v reálném čase a online a dokáží vyhodnocovat jeho stav a plánovat potřebnou údržbu a omezit odstávky. Výrazně také roste využívání elektronického hlídání (omezení) rozkývání břemen.

 

TRENDY

 

Na trh přichází automatický monitoring a prediktivní údržba

V poslední době se ve výrobě intenzivně diskutuje téma Průmysl 4.0 a s ním související automatizace a digitalizace. Nedílnou součástí těchto diskusí je i téma prediktivní údržby, tedy včasného zásahu ještě před tím, než dojde k poruše výrobního zařízení. Nejde pouze o preventivní prohlídky a údržbu, ale o koncept, kdy díky softwarovému sledování daného zařízení systém vyhodnotí, že je vhodná prohlídka či servis, a to bez ohledu na plánovanou preventivní / pravidelnou údržbu. Díky tomu firmy dokáží minimalizovat nenadálé odstávky strojů a eliminovat prostoje ve výrobě.
O tom, že elektronické sledování a on-line přístup k datům o provozu včetně automatického sledování stavu zařízení, je čím dál aktuálnější i na trhu zdvihací techniky, svědčí i výsledky Crane Monitoru. Můžeme vidět, že procento firem, které u svých jeřábů využívá právě tyto moderní funkce, neustále roste.

MODERNÍ FUNKCE

 

Souhrnnou studii z druhé vlny Crane Monitoru si můžete stáhnout ZDE:

Crane Monitor 2017

Dozvíte se mimo jiné:

  • Jaké novinky a trendy se na trhu prosazují
  • Kolik firem využívá „chytré“ funkce jeřábů a o jaké funkce jde
  • Jak firmy řeší speciální aplikace – přesné polohování, otáčení či maximální stabilizace břemen
  • Jak velké jeřáby firmy v posledních letech kupují

 

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na podzim roku 2017 a zúčastnilo se jí 313 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.