Inovace a vývoj na trhu zdvihací techniky jdou rychle kupředu. Tématem se stávají funkce spojené s konceptem Průmysl 4.0, prediktivní údržbou a propojení zdvihací techniky se softwarem, který dokáže jeřáby a kladkostroje sledovat v reálném čase a vyhodnocovat jejich stav a potřebu údržby.

Rozsáhlý průzkum mezi uživateli zdvihací techniky v Česku ukázal, jaké funkce jeřábů jsou dnes na trhu standardem, jaké funkce se již značně prosazují a jaké novinky na trh vstupují. Pojďme si některé z nich podrobněji představit.

kvadranty

Bezdrátové / dálkové ovládání jeřábů – standard na dnešním trhu

S bezdrátovým / dálkovým ovládáním jeřábu se setkala naprostá většina uživatelů jeřábové techniky. Jde o flexibilní alternativu ke kabelovým ovladačům, kdy dálkové ovládání ovládá jak jeřáby, tak i zdvihací zařízení, brány, stroje a zařízení. Na výběr je obvykle buď tlačítkový, nebo joystickový vysílač a obsluha disponuje ovladačem s displejem s grafickým zobrazením indikací stavu zařízení či výstražných hlášení. Podrobnější informace najdete například na stránkách společnosti DEMAG.

kolaž_I

Elektronické hlídání (omezení) rozkývání břemen – rychle se prosazující novinka

Technologickou novinkou, se kterou přišla nedávno společnost Demag, je elektronické hlídání, resp. omezení rozkývání břemen. Tento systém pomáhá operátorům jeřábů bezpečněji a efektivněji přepravovat břemena. Na základě inteligentního systému jsou pomocí senzorů detekovány pohyby břemene a ty jsou kompenzovány korekcí pohybů pojezdu. To umožňuje rychlejší a především bezpečnější a spolehlivější umisťování břemen.

kolaž_II

Standard budoucnosti: Automatický monitoring stavu jeřábu a online sledování aktuálního provozu

Automatický monitoring stavu jeřábu je účinný systém včasného varování. Informuje uživatele jeřábu mimo jiné o provozních chybách – stejně, jako by byli po celou dobu na místě. Systém pomáhá spolehlivě zvládat nenadálé situace – donutí uživatele aktivně reagovat ještě před náhlými riziky výpadku.

Všechna stávající i příslušná provozní data a jejich analýzy vidí uživatelé v reálném čase a na první pohled. Díky tomu se snižuje riziko výpadků, optimalizují se provozní procesy a je možné plánovat strategicky a úsporně údržbu jeřábů. Ocení to zejména firmy, které mají několik jeřábů, různé výrobní pracoviště či vzdálené dílny: až doposud bylo nutné dodržovat pouze pevné, dlouho dopředu naplánované údržby, s novými funkcemi je možné optimalizovat intervaldemy údržby a maximalizovat funkčnost s ohledem na různé úrovně využití jeřábů.

Více informací najdete například na stránkách společnosti DEMAG.

kolaž_III

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na podzim roku 2017 a zúčastnilo se jí 313 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.