„Řídíte se při nákupu jeřábové techniky pouze nákupní cenou, anebo berete v úvahu i další náklady či celkovou návratnost investice?“ Na tuto otázku odpovídalo 313 respondentů v rozsáhlém průzkumu mezi uživateli jeřábové techniky v Česku. Výsledky nejsou překvapením. Dlouhodobě se počet těch, které zajímá pouze cena, snižuje, a ke slovu se dostávají sofistikovanější metody výběru a nákupu.

Podíl firem, které při nákupu středně velkého či velkého jeřábu berou v úvahu nejen nákupní cenu, ale i náklady na servis, náhradní díly a údržbu anebo vypočítávají i celkovou návratnost investice do jeřábu, dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2015 bralo v úvahu celkovou návratnost investice či další náklady na jeřáb 65 % kupujících, loni to bylo už 81 %, tedy o cca čtvrtinu více.

posouzení

Čím je jeřáb důležitější pro plynulý chod výroby, tím častěji se firmy zabývají i jinými parametry nákupu, než jen cenou. Role ceny je samozřejmě ovlivněna i hospodářským cyklem a aktuální situací v konkrétní firmě, výsledky průzkumu však ukazují, že ke slovu se v poslední době dostávají sofistikovanější metody výběru a nákupu. A je to dobře. Vezmeme-li v úvahu, že téměř čtvrtina firem již zažila situaci, kdy musela zastavit výrobu kvůli poruše jeřábu, je jasné, že vyšší nákupní cena může být více než vyvážena úsporou vysokých nákladů při nenadálých odstávkách, nižší frekvencí poruch i méně častou potřebou výměny standardních dílů a komponent.

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na podzim roku 2017 a zúčastnilo se jí 313 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.