Zvláštní posouzení technického stavu jeřábu je nutno dle normy ČSN ISO 12482-1 provést, když dojde k naplnění jeho životnosti (tedy, když se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám) nebo po dosažení 20 let od data výroby.

Jelikož norma stanovuje dvě lhůty (naplnění životnosti anebo 20 let od data výroby), může se zvláštní posouzení týkat i relativně nových jeřábů. Proto je nutné každý rok provádět výpočet jejich životnosti. O této povinnosti však většina provozovatelů neví a tento výpočet provádí pouze alarmujících 15 % provozovatel (viz článek Výpočet životnosti jeřábu). Nemůžeme se proto divit, že většina podniků v poslední době žádné zvláštní posouzení jeřábu neprováděla.

Zvláštní posouzení jeřábu

Je pochopitelné, že ve firmách, kde si koupili nový jeřáb, předpokládají, že stroj je naprojektován tak, aby nějakou dobu vydržel. Praxe bohužel ukazuje, že řada jeřábů pracuje v jiném režimu, než který byl počítán při návrhu zařízení. Ať už jde o častější využití jeřábu anebo zdvihání těžších břemen.

Ve firmách, které mají ve svém jeřábovém parku i zařízení starší 20 let, je však toto zvláštní posouzení naprostou nezbytností. Pokud není provedeno, provozuje podnik jeřáb, který nesplňuje zákonné požadavky, a vystavuje se tak značnému riziku.

Zvláštní posouzení může provést pouze technik – znalec zdvihacích zařízení, který k tomu má zvláštní oprávnění. O tuto službu nelze žádat běžného revizního technika. Při provádění zvláštního posouzení se posuzují všechny části jeřábu, jejichž selhání může ohrozit bezpečný provoz – jde zejména o nosnou konstrukci jeřábu, hydraulické, pneumatické, elektrické a bezpečnostní systémy.

Výsledkem zvláštního posouzení jsou požadavky na rozsah úkonů, které musí být provedeny před dalším použitím jeřábu a doporučení termínů, do kdy mají být provedeny.

 

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag s.r.o. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na začátkem roku 2020 a zúčastnilo se jí 334 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.