Při práci se zdvihacími zařízeními vzniká celá řada specifických rizik. Takových, která jiné provozy nemusí řešit. Norma ČSN ISO 12480-1 proto stanovuje, že provozovatelé zdvihacích zařízení musí mít zpracovaný systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení. Musí přitom jít o předpis zpracovaný přímo pro práci s těmito zařízeními.

Ve firmách se často mylně domnívají, že stačí běžná školení BOZP. Zapomínají však, že tato obecná školení většinou nezahrnují specifické postupy u zdvihacích zařízení – například způsoby vázání, zavěšování, přepravy a ukládání břemen nebo povinnosti jeřábníků a vazačů na začátku, v průběhu a při ukončení činnosti.

V Česku má Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení zpracováno pouze 65 % provozovatelů zdvihacích zařízení. Více než třetina firem tak nesplňuje požadavky legislativy.

Systém bezpečné práce

Se zpracování Systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení může firmám pomoci jak dodavatel zdvihacích zařízení, tak i poskytovatelé servisních služeb. Pokud tedy specifický systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení nemáte, neváhejte se na ně obrátit.

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag s.r.o. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách.