V rámci projektu Crane Monitor, který sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, bylo otevřeno téma servisování, oprav a dlouhodobé údržby. Toto téma má mnoho rovin. Mezi ty zásadní patří dva:

  1. zákonné požadavky a z nich vyplývající právní zodpovědnost
  2. finanční aspekty – přímé i nepřímé.

V dnešním článku pomineme právní aspekty, které každá firma zná nebo by měla znát. Předpisy jsou zde poměrně jasně hovořící a neměl by být problém se v nich vyznat (případně vám poradí váš dodavatel jeřábové techniky). Proto se zaměříme na aspekty finanční.

Cca 60 % firem má uzavřenu servisní smlouvu → 92 % říká, že se jim to vyplatí

V současnosti má servisní smlouvu uzavřeno cca 60 % firem v ČR, které používají průmyslové jeřáby. Nejčastěji mají v servisních smlouvách garantovanou reakční dobu (lépe dojezdovou dobu) v případě poruchy, levnější náhradní díly a nepřetržitou odbornou telefonickou podporu.

Nebudeme spekulovat, zda je to číslo nízké či vysoké. Nicméně když se podíváme na spokojenost těchto firem, 92 % z nich říká, že se jim servisní smlouva vyplatí.

3. Servisní smlouvy

 

Jaká servisní smlouva je pro vaši firmu vhodná?

Jak vyplývá z rozsáhlého výzkumu mezi průmyslovými firmami v ČR (viz graf výše), servisní smlouva se jednoznačně vyplatí. Jakou variantu servisní smlouvy tedy zvolit?

Přední výrobci jeřábů nabízí často více variant servisních smluv. Již základní varianty přitom skýtají celou řadu výhod a to bez dodatečných nákladů za sjednání smlouvy či její vedení. Například zástupce českého leadera trhu, společnosti Demag říká, že servisní smlouva ve své základní variantě není spojena s žádnými náklady navíc, přináší pouze výhody. Když budeme citovat pana Rosenberga, servisního zástupce společnosti Demag: „Např. u naší základní servisní smlouvy nejsou žádné poplatky nebo jiné závazky, pouze dodržení prohlídek dle zákona/norem, sleva 10 % z ceníku servisních prací, pohlídáme/připomeneme se s termíny a garantujeme zásah do 24h v pracovní dny. Chápeme, že ne pro každého je jeřáb nepostradatelnou součástí výroby a proto máme pro naše zákazníky připravené i takové servisní smlouvy, se kterými nejsou spojené žádné přímé náklady navíc.“

Nepřímé finanční aspekty odhalují skutečný přínos servisních smluv a jejich komplexnějších variant

Minimálně základní variantu servisní smlouvy by tedy měla mít každá firma. Co se týče komplexnějších variant servisních smluv, zde již přichází v úvahu i nepřímé náklady spojené s provozem jeřábové techniky a nutnost počítat do budoucna.

Zásadnější problémy nastávají v případě, kdy dojde k větší poruše a následnému odstavení výroby. Zde jdou veškeré náklady stranou a firma je ochotna vydat cokoliv, aby výrobu obnovila co nejdříve. Náklady vyplývající z delší odstávky výroby jsou většinou obrovské, zvláště v nepřetržitých provozech by o tom mohli vyprávět. A teprve zde se začíná ukazovat výhoda komplexnějších servisních smluv. Když si zopakujeme zjištění z výzkumu. Společnosti, které věnují servisním činnostem větší péči, provádějí pravidelnou údržbu a mají vyšší frekvenci prohlídek, musely zastavit v posledním roce (2016) výrobu v 15 % případů kvůli poruše jeřábu. Oproti tomu firmy, které plní jen zákonné požadavky, musely zastavit výrobu ve 23 % případů. Rozdíl je tedy markantní.

Takže již na první pohled pečlivý a zodpovědný přístup k servisu a údržbě šetří obrovské finanční náklady. A pak jsou tu další výhody servisních smluv. Každý renomovaný výrobce má servisní smlouvy nastaveny jinak, ale obecně zde můžete najít například garanci reakční doby (výjezdu) včetně nocí a víkendů, nižší hodinové sazby servisních prací, nižší ceny náhradních dílů, přednostní odbavení požadavků, poradenství a školení jak obsluhy tak v oblasti zákonných předpisů či 24/7 Hot line.

Zásadní rozdíl mezi základní servisní smlouvou a komplexnější bývá v garantované reakční době. U základních smluv je zpravidla pouze v pracovní době. Na noc, víkendy a svátky slouží pohotovost (hotline) a je určena právě pro nepřetržité provozy nebo pro potřebu rychlejší reakční doby.

Vzhledem ke skutečnosti, že jeřábová technika je ve většině případů značně zatěžovaná a vytěžovaná, u většiny firem časem k odstávce výroby dojde. Pak již komplexnější servisní smlouva získává své znatelné opodstatnění. Nicméně u hodně firem až v době, kdy získají zkušenost s nepřímými finančními aspekty.

Když se vrátíme k otázce z nadpisu článku, zda se servisní smlouva vyplatí, pak jednoznačně ano.

Naše základní doporučení jsou:

  • Mít servisní smlouvu by mělo být samozřejmé – existují varianty bez vícenákladů, které poskytují základní garance.
  • Vyplatí se investovat do pravidelné údržby a častějších prohlídek – zkušenosti provozovatelů jeřábové techniky jasně ukazují, že to výrazně snižuje poruchovost a odstávky výroby.
  • Nepřetržité provozy, kde je jeřáb životně důležitý, by měly kromě častější údržby zvážit i pohotovostní službu, aby minimalizovali případné škody způsobené odstávkou.
  • Mít servisní smlouvu u svého výrobce je logické, má nejlepší dostupnost dílů, servisní zázemí, nejlépe zná produkt a současně umí porovnat a využít data ze SW jeřábu.

Je na rozhodnutí každé firmy, jestli využije možností servisních smluv a v jakém rozsahu. To nejmenší co můžete udělat je, že kontaktujete výrobce svého jeřábu, domluvte si schůzku nebo vyžádáte informace k servisní smlouvě. Zjistíte, jaké jsou možnosti, a možná budete překvapeni, jaké výhody lze získat.