V dubnu mohli účastníci Crane Monitoru otestovat své znalosti v oblasti poruchovosti a údržby jeřábové techniky a hrát o servisní prohlídku jeřábu zdarma. Děkujeme všem, kteří se zapojili!

Výsledky hlasování nás překvapily – zdaleka ne všechny odpovědi byly správné.

Odstávky výroby kvůli poruše jeřábu či kladkostroje

Na otázku „Kolik % firem muselo v posledním roce zastavit výrobu nebo její část kvůli poruše jeřábu či kladkostroje?“ odpověděla správně jen polovina hlasujících. Ostatní se domnívali, že odstávky jsou méně časté. Je pravdou, že i my sami jsme se divili, když jsme analyzovali výsledky první vlny Crane Monitoru, která se právě údržbě, poruchám a odstávkám jeřábů věnovala. Správná odpověď na kvízovou otázku byla 24 % – tedy, téměř čtvrtina firem musela v posledním roce zastavit výrobu nebo její část kvůli poruše jeřábu či kladkostroje. A byly to zejména firmy, které o své jeřáby pečují pouze v rámci zákonem stanovených prohlídek, a neprovádí žádné „nadstandardní“ úkony, prohlídky a údržbu.

1. Odstavky 4

Měření geometrie jeřábu

Druhou otázkou bylo „K čemu je dobré měření geometrie jeřábu?“. Správnou odpověď, tedy „K optimalizaci jízdních vlastností a minimalizaci opotřebení kol a kolejnic jeřábové dráhy“, vědělo 80 % hlasujících.

Tento druh prohlídky dělá cca polovina podniků, které používají jeřáby a kladkostroje. Jde o přesné geodetické zaměření všech pojezdových kol vůči sobě, a je důležité pro optimalizaci jízdních vlastností a minimalizaci opotřebení kol a kolejnic jeřábové dráhy. Výsledkem je optimalizace vlastností pojezdu jeřábu s ohledem na přesné polohování, jemné najíždění a brzdění a zabránění zbytečnému houpání.

Nadstandardni prohlidky

Automatický monitoring stavu jeřábu

Automatický monitoring stavu jeřábu není na trhu sice čerstvou novinkou, v průzkumu mezi podniky, které koupily jeřáb v letech 2009 – 2016, jej však neznala polovina dotázaných. Potěšilo nás proto, že Crane Monitor přispěl k osvětě, a v kvízu již naprostá většina hlasujících zatrhla správnou odpověď, že automatický monitoring stavu jeřábu slouží k monitorování provozních dat a stavových zpráv v reálném čase a díky tomu umožňuje efektivně a s předstihem plánovat údržbu a minimalizovat prostoje.

Jde o účinný systém včasného varování, který informuje uživatele jeřábu mimo jiné o provozních chybách – stejně, jako by byli po celou dobu na místě. Systém pomáhá spolehlivě zvládat nenadálé situace – donutí uživatele aktivně reagovat ještě před náhlými riziky výpadku. V současnosti jej využívá pouze 14 % firem, které koupily jeřáb v letech 2009 – 2016, ačkoliv u nově prodávaných jeřábů jej přední výrobci nabízí zcela automaticky a firmy, které systém využívají, potvrzují jeho přínosnost. Systém totiž může identifikovat potenciální prostoje dříve než nastanou případná rizika a tudíž umožní naplánovat výměnu náhradních dílů v dostatečném časovém předstihu.

Automaticky monitoring

Děkujeme a vítězi gratulujeme!

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování. Vylosovaným výhercem servisní prohlídky jeřábu se stává firma HOEKO Automotive, jejíž zástupce správně odpověděl na všechny kvízové otázky. Gratulujeme!

Celou studii z první vlny Crane Monitoru, která se věnovala servisu, opravám a údržbě jeřábů a možnostem, jak minimalizovat odstávky a prostoje, si můžete stáhnout zde:

Studie - 1. vlna Crane Monitoru