Jaké firmy byly do výzkumu zahrnuty?

Každé vlny projektu se účastní cca 300 náhodně vybraných výrobních firem se sídlem v ČR. Jedinými kritérii je velikost obratu firmy, který musí přesahovat 100 mil. Kč ročně a počet zaměstnanců, který musí být vyšší než 50. Dotazovány jsou pak pouze podniky, které při výrobě používají jeřáby. Díky náhodnému výběru lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné.

Kdo na dotazník odpovídá?

Na dotazník odpovídá osoba zodpovědná za výběr či údržbu jeřábů. Obvykle to je vedoucí výroby nebo vedoucí údržby.

Jedná se pouze o jednorázový projekt?

Ne. Projekt bude probíhat každý rok a díky tomu lze sledovat dlouhodobé trendy a vývoj situace na trhu. V každé vlně projektu budou zahrnuta nová témata. Výsledky průzkumu zveřejníme po každé vlně dotazování a celoročně také budou vycházet nové články a zajímavosti o zdvihací technice. Pokud Vás tento projekt zaujal, sledujte pravidelně portál CraneMonitor.cz.

Jak budou použity mé údaje?

Pokud vyplníte dotazník, vaše odpovědi budou použity pouze pro statistickou analýzu dat. Výsledky budou zveřejněny v agregované podobě. Zaručujeme se, že individuální odpovědi nepředáme žádné třetí osobě.

Co z toho budu mít, když na dotazník odpovím?

Všem, kteří vyplní dotazník, zdarma zašleme podrobnější výsledky výzkumu. Jistě je pro Vás relevantnější, jaké problémy řeší firmy podobné té vaší. Díky jedinečnému benchmarku budete moci porovnat situaci u vás a v podobných firmách a budete se moci inspirovat u firem, kterým se daří nakupovat a udržovat jeřáby efektivně.

Jak je projekt financován?

Projekt financuje společnost Demag z vlastních zdrojů. Je pro nás čest být první, kdo systematicky sleduje situaci na trhu zdvihací techniky v ČR a pomáhá výrobním podnikům snižovat prostoje a zvyšovat efektivitu výroby. Zároveň je to pro nás možnost navázat s Vámi bližší kontakt. V žádném případě neplánujeme výsledky prodávat. Věříme, že pokud se Vám bude projekt líbit, oslovíte nás a přizvete do výběrového řízení na nákup jeřábů a zdvihací techniky ve vaší firmě.

Mohu získávat pravidelně výsledky studie?

Ano. Přihlaste se do našeho newsletteru nebo napište na email jitka1.kocalova(at)demagcranes.com a získáte automaticky informační e-mail po zveřejnění aktuálních výsledků.