Životnost zdvihacích zařízení není neomezená a není ani pevně daná. Nelze říci, že relativně nový jeřáb či kladkostroj je schopný bezpečného provozu, ani to, že starší zařízení již nelze bezpečně využívat. Vše záleží na skutečném stavu stroje a míře jeho využívání oproti projektované životnosti, tedy na reálné životnosti zařízení. Platná norma stanovuje, že její výpočet musí firmy provádět každý rok.

U kladkostrojů, kde zbytková životnost klesne pod 10 %, musí být provedena generální oprava. V případě, že provozovatel nedokáže zbytkovou životnost určit, musí být provedeno zvláštní technické posouzené celého jeřábu.

Při generální opravě se v kladkostroji vymění klíčové součásti, jako jsou hnací hřídele, spojky a převodovky a hodiny doby životnosti se vynulují. Po generální opravě je tedy zařízení srovnatelné s novým kladkostrojem, co se týče způsobu práce, výkonů a předpokládané životnosti. Ze starého zdvihacího zařízení se stane v podstatě nové a pro firmy tak jde o zajímavou alternativu při rozhodování mezi pořízením nového zařízení a generální opravou staršího.

Graf_GO_1

Situace v českých firmách není optimální

Provozovatelé zdvihacích zařízení v Česku se v legislativě a požadavcích kladených normami příliš dobře nevyznají. Průzkum mezi více než 300 firmami ukázal, že každoroční povinný výpočet životnosti jeřábů provádí pouze 15 % z nich a zvláštní posouzení provedla pouze polovina firem, které mají jeřáby starší 20 let. Jedním z důvodů je i to, že se ve firmách často mylně domnívají, že výpočet životnosti je součástí pravidelných inspekčních prohlídek nebo revizí. Tak tomu ovšem není. Je tedy vhodné zaměřit se na tuto oblast a prověřit, zda firma splňuje všechny zákonné požadavky a nevystavuje se zbytečným rizikům.

Graf_GO_2

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Konecranes and Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Aktuální vlna projektu proběhla na začátkem roku 2020 a zúčastnilo se jí 334 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.