Výzkumná agentura B-inside s.r.o. realizuje každoročně rozsáhlý výzkumný projekt mezi firmami, které používají průmyslové jeřáby. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že nejznámější značkou jeřábů na českém trhu je Demag. Znalost Demagu navíc roste a jeho image je ve srovnání s konkurencí na vysoké úrovni.

2

„Firem, které používají průmyslové jeřáby, jsme se ptali, jaké značky jeřábů znají, a následně jsme chtěli vědět, jaký jeřáb by doporučili někomu, kdo by chtěl koupit kvalitní, technologicky vyspělý jeřáb,“ popisuje metodiku průzkumu Ing. Petr Fusek, výkonný ředitel B-inside s.r.o. „Vzhledem k tomu, že jsme do průzkumu vybírali firmy náhodným výběrem napříč všemi výrobními obory v ČR, jsou výsledky reprezentativní a vypovídají o skutečném stavu českého trhu průmyslových jeřábů,“ doplňuje zástupce této výzkumné agentury.

Nejsilnější značky jeřábů na českém trhu jsou Demag, ABUS/Iteco a Giga. Na otázku: „Jaké značky jeřábů znáte?“ si na ně vzpomnělo nejvíce uživatelů jeřábové techniky v ČR. Ostatní výrobci a dodavatelé ve znalosti silně zaostávají. V meziročním srovnání se také ukázalo, že znalost Demagu výrazně roste a značka je na trhu velmi aktivní. Relativně dravou značkou je také Giga, jejíž znalost roste, ačkoliv ne tolik jako v případě Demagu.

Doporučené značky jeřábů

Pokud by měli uživatelé jeřábů poradit jiné firmě, která by potřebovala velmi kvalitní, technologicky vyspělý jeřáb, doporučili by nejčastěji jeřáby značky Demag. Dobrou volbou by podle uživatelů jeřábů byly také jeřáby ABUS/Iteco.

 

O projektu

Crane Monitor je unikátní výzkumný projekt, který realizuje výzkumná agentura B-inside pro společnost Demag. Projekt sleduje situaci na trhu průmyslových jeřábů a zdvihacích zařízení v České republice, umožňuje sdílení zkušeností mezi firmami, které tato zařízení používají, a pomáhá zefektivnit výběr a následný servis jeřábové techniky ve firmách. Poslední vlna projektu proběhla na konci roku 2016 a zúčastnilo se jí 302 respondentů, kteří jsou ve výrobních firmách odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové techniky.

Celou studii z první vlny Crane Monitoru, která se věnovala servisu, opravám a údržbě jeřábů a možnostem, jak minimalizovat odstávky a prostoje, si můžete stáhnout zde:

Studie - 1. vlna Crane Monitoru