Sledujte provozní data o vašich jeřábech v reálném čase

V poslední dekádě se v Česku s digitalizací roztrhl pytel. V této době, kdy je aplikace takřka na všechno, není radno zapomínat i na modernizační trendy u zdvihací techniky. U jeřábů můžete prostřednictvím této digitalizace přidat například funkci vzdáleného připojení k jeřábu přes mobil či počítač. Umožní Vám to sledovat statistiky o provozu, bezpečnosti, produktivitě či životním cyklu zařízení a […]

Energetická efektivita se může rychle odrazit na návratnosti investice do jeřábu

Při nákupu zdvihacích zařízení je potřeba sledovat desítky parametrů. Přestože u mnoha nákupčích vede v tomto žebříčku hlavně cena jeřábu ve vztahu k jeho nosnosti, rozpětí a jiným klíčovým aspektům, čím dál více z nich se soustředí i na celkové náklady stroje za celou dobu jeho životnosti. Jedním z důležitých parametrů je také ukazatel energetické náročnosti stroje, jenž […]

Včasná modernizace jeřábu pomůže prodloužit životnost, ale i zvýšit jeho výkon a bezpečnost provozu

Každé zdvihací zařízení prochází během svého životního cyklu postupně různými fázemi. Aby mohlo zařízení sloužit co nejdéle, musí jeho provozovatel zajistit pravidelnou kontrolu životnosti jednotlivých částí jeřábu. Časové intervaly kontroly určuje platná legislativa v oblasti zdvihacích zařízení. Každému stroji však jednou dojde dech, proto se v daný moment začne uvažovat o nákupu nového zdvihacího zařízení, nebo modernizaci […]